Σπουδές

Πολλοί θεωρούν αρκετά εύκολες τις σπουδές στην Αγγλία, η πραγματικότητα όμως είναι εν μέρει διαφορετική. Τα βρετανικά πανεπιστήμια έχουν ως στόχο την κατάρτιση των σπουδαστών τους μέσα από την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, που τους παρέχονται, και δεν μένουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.

 

Επομένως, οι απαιτήσεις για τις σπουδές στα βρετανικά πανεπιστήμια είναι διαφορετικές από αυτές που έχει συνηθίσει ο Έλληνας σπουδαστής, δηλαδή σπουδάζοντας κανείς εκεί θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε ένα σύστημα που απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και αρκετές εργασίες. Εξάλλου, στην Αγγλία έχει άμεση σχέση και επικοινωνία με τους καθηγητές του σε καθημερινό επίπεδο για όλα τα θέματα των σπουδών. Και έτσι ο τελικός βαθμός επίδοσης καθορίζεται από την συνολική παρουσία και συνεργασία και όχι μόνο από τις γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν μόνο ένα μέρος του βαθμού.